KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Hverdagsrehabilitering i praksis. Erfaringer fra Fredericia 2008-2010.

Fredericia Kommune har gode erfaringer med Hverdagsrehabilitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter med basispersonalet i hjemmeplejen om rehabilitering af de ældre borgere, så borgerne videst muligt kan klare sig uden offentlig hjælp og støtte.
Udskriv Del på
Forfattere: Pia Kürstein Kjellberg, Jakob Kjellberg, Rikke Ibsen og Louise Thule Christensen
Udgivet: September 2011

Hverdagsrehabilitering i praksis. Erfaringer fra Fredericia 2008-2010.

DSIs evalueringer peger på, at Hverdagsrehabilitering er et kvalitetstilbud med positive effekter for såvel borgere om medarbejdere og kommuneøkonomi. Spørgsmålet er, hvad der skal til for at indføre en ordning med hverdagsrehabilitering i andre kommuner.

Type: Rapport
Udgiver: DSI, København
Hvem har finansieret: Kommunernes Landsforening, Fredericia Kommune, FOA - Fag og Arbejde, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter
Vidensområde: Sundhed