KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Ventelister til elektiv behandling

Hvorfor er de et problem, hvorfor opstår de, og hvad kan der gøres ved dem?
De internationale erfaringer med ventelisteinitiativer giver ikke klare og entydige konklusioner, alligevel peger litteraturstudiet på visse gennemgående tendenser: Ud fra erfaringerne med midlertidige og varige ekstrabevillinger kan man ikke påvise nogen entydig sammenhæng mellem elektiv aktivitet og ventelister.
Udskriv Del på
Forfattere: Jakob Kjellberg, Jeppe Sørensen og Louise Herbild
Udgivet: Juli 2004

Ventelister til elektiv behandling

Opfattelsen af ventelister som tegn på en "pukkel" af ventende patienter kan derfor ikke bekræftes af empirien på området. Tværtimod tyder meget på, at øget udbud påvirker de praktiserende lægers henvisningskriterier, hvilket giver øget efterspørgsel. Derfor er det i praksis svært at producere sig ud af ventelisteproblemerne.

En alternativ løsning kunne være øget brugerbetaling og/eller brug af private forsikringer. Effekten af sådanne tiltag på ventelisterne er imidlertid dårligt belyst. En anden mulighed er eksplicit prioritering af patienternes behov. Erfaringerne tyder dog på, at prioritering sjældent fører til faldende ventelister, fordi man med initiativerne ikke formår at afvise patienter med marginale behov. Derimod kan initiativerne levere øget vished for patienterne samt en mere fair prioritering, der i højere grad bygger på patienternes behov for behandling. Den sidste kategori af initiativer retter sig mod incitamenter forbundet med opretholdelsen af ventelister. I denne kategori er der tegn på, at fritvalgsordninger og andre påvirkninger af incitamentsstrukturerne kan have en positiv effekt på ventelisterne.

Type: Rapport
Udgiver: DSI, København
Vidensområder: Sundhed, Økonomi og administration