KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Engagement - forudsætning for forbedring af sygehusvæsenet?

Der er pres på de danske sygehuse for at skabe forbedringer. I Sygehuskommissionens betænkning "Udfordringer i Sygehusvæsenet" fra 1997 peges bl.a. på behov for at ændre arbejdstilrettelæggelse og nedbryde uhensigtsmæssige faggrænser for at sikre en højere grad af fleksibilitet.

 

 

 

Udskriv Del på

Engagement - forudsætning for forbedring af sygehusvæsenet?

SUS-projektet er et organisations- og medarbejderudviklingsprojekt på sygehuse, der er gennemført i samarbejde mellem arbejdsmarkedets centrale parter: Amtsrådsforeningen, Dansk Sygeplejeråd, Foreningen af Yngre Læger og Forbundet af Offentlige Ansatte/Det Kommunale Kartel. I artiklen beskrives SUS-projektet

Type: Rapport
Udgiver: DSI, København
Hvem har finansieret: Amtsrådsforeningen, Danske Regioner, FOA, Foreningen af Yngre Læger og Dansk Sygeplejeråd
Vidensområde: Sundhed