KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Vejen videre - kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes

Evaluering af en pilotafprøvning i fire kommuner i Region Syddanmark
En ny kommunal patientuddannelse - kaldet Vejen videre - viser lovende resultater i forhold til deltagernes selvrapporterede liavskvalitet, BMI og fysiske aktivitet.
Udskriv Del på
Forfattere: Marie Brandhøj Wiuff, Pernille Skovbo Rasmussen, Jakob Hansen, Mikka Nielsen og Thomas Tjørnelund Nielsen
Udgivet: Marts 2013

Vejen videre - kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes

Samtidig er deltagernes vurderinger af kurset gennemgående positive. De beretter blandt andet om større selverkendelse og bedre tiltro til egne evner. Det er nogle af resultaterne fra evalueringen af pilotafprøvningen i Esbjerg, Varde, Langeland og Odense kommuner. Kurset går på tværs af type 2-diabetes, KOL og hjertesygdom, og har sundhedsprofessionelle som undervisere.

Rapporten er baseret på interviews med deltagere, undervisere og samarbejdsparter, observation af undervisningen samt en spørgeskemaundersøgelse blandt deltagerne  hhv. før, umiddelbart efter og tre måneder efter deltagelse. Rapporten leder frem til en række anbefalinger som blandt andet omfatter at:

  • der arbejdes videre med kompetenceudvikling af underviserne, så de kan formidle kursets metoder og moduler så optimalt som muligt
  • konceptet skrives ind i eksisterende og anerkendte retningslinjer, henvisningskanaler og ydelsesstrukturer
  • konceptet forankres i en fast organisatorisk enhed, hvor ledelsen bakker op og engagerer sig i implementeringen
  • underviserne i højere grad tydeliggør formålet med øvelserne på de forskellige moduler overfor deltagerne, og at der bruges tid på at diskutere, hvordan deltagerne kan bruge øvelserne i deres hverdag
  • træningsdelen med fordel kan bruges aktivt til at tiltrække og fastholde deltagerne.

Vejen videre består af træning, et grundmodul, valgfrie sygdomsspecifikke moduler og et valgfrit madmodul. Kurset er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning, Region Syddanmark og de fire pilotkommuner.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Region Syddanmark - Afdeling for Kommunesamarbejde, Komitéen for Sundhedsoplysning
Vidensområde: Sundhed