KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Små og store lægehuse

– et komparativt casestudie
Et hundrede færre patienter pr. læge når de har fælles patientliste, hvilket giver tid til såvel faglige møder som hele og halve fridage. Der sker ingen egentlig subspecialisering i praksis med flere læger, men lægerne dækker hinanden ind ved fravær. 
Udskriv Del på
Forfattere: Pia Kürstein Kjellberg, Martin Sandberg Buch, Kim Rose Olsen og Henrik Hauschildt Juhl
Udgivet: Februar 2008

Små og store lægehuse

I store praksis deler man mange udgifter, men det kræver enighed blandt lægerne. Det er altid lægen, ikke lægehuset eller kompagniskabet, som personalet på sygehuse og i hjemmeplejen samarbejder med.

Det er nogle af konklusionerne i denne rapport, hvor man ud fra interview med praktiserende læger, praksispersonale og samarbejdspartnere i fire strukturelt forskellige lægepraksis og tilgængelige statistiske oplysninger har dannet et billede af, hvordan små lægepraksis optræder i forhold til store og hvordan praksis med og uden fælles patienter agerer med hensyn til brug af praksispersonale, behandling af patienter med kroniske sygdomme og lægernes subspecialisering.

Type: Rapport
Udgiver: DSI, København
Hvem har finansieret: Danske Regioner
Vidensområde: Sundhed