KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Indikationsændringer ved meraktivitet

Ventelistepuljen på 1,5 milliarder kr. fik amterne til at øge aktiviteterne i sygehusvæsenet. Aktiviteterne fik reduceret ventetiden, men sammensætningen af patienter ændrede sig. Flere tidligere lavt prioriterede patienter opereres end før.
Udskriv Del på
Forfattere: Jakob Kjellberg, Louise Herbild og Anders Rud Svenning
Udgivet: April 2008

Indikationsændringer ved meraktivitet

I starten steg andelen af patienter med lange ventetider. Da puljen af langtidsventende patienter var afviklet, steg andelen af gamle og syge patienter blandt de opererede.

Der er således konstateret indikationsændringer i kølvandet på den øgede aktivitet. Patienter med mange diagnoser og højt forbrug af sundhedsydelser fylder nu mere blandt de opererede end tidligere.

I en ressource- og prioriteringsmæssig sammenhæng sætter dette ventelistedebatten og de målrettede forsøg på at komme ventetiderne til livs i et nyt lys.

Det er nogle af konklusionerne i denne rapport, hvor man ved hjælp af registerdata har undersøgt ventetider og aktiviteter for syv operationsformer.

Type: Rapport
Udgiver: DSI, København
Vidensområder: Sundhed, Økonomi og administration