KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Sammenhæng i tilbudene til psykisk syge

- organisatorisk beskrivelse og økonomisk analyse af udvalgte danske eksempler
Sammenhæng og helhed i de psykiatriske tilbud har været et vigtigt tema gennem en årrække. Der indhøstes fælles erfaringer i samarbejdet mellem de kommunale og amtslige tilbud af social og behandlingsmæssig art, samtidig med at der sættes nye mål og introduceres nye organisationsformer.


 

Udskriv Del på
Forfattere: Jens Albæk og Anne Hvenegaard
Udgivet: Oktober 2004

Sammenhæng i tilbudene til psykisk syge

Type: Rapport
Udgiver: DSI, København
Vidensområder: Sundhed, Økonomi og administration