KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Menneskelige faktorer i forsinket diagnostik

Et litteraturstudie
Diagnosticering er en kompleks proces, og der er mange årsager til, at det kan tage tid at få stillet en diagnose. Forsinkelser kan opstå i interaktionen mellem patient og læge, men kan også skyldes lægens manglende viden, eller at patienten ikke går til lægen.
Udskriv Del på
Forfattere: Helle Sofie Wentzer
Udgivet: Marts 2013

Menneskelige faktorer i forsinket diagnostik

Lægens diagnose er afgørende for, at man kan komme i gang med at behandle en sygdom. Alligevel kan der være mange årsager – herunder menneskelige - til, at diagnosen bliver forsinket: at patienten ikke går tids nok til lægen, at lægen ikke forstår patientens problem og at selve interaktionen mellem læge og patient bidrager negativt til den diagnostiske proces.

KORA har foretaget en litteraturgennemgang, der giver et billede af de mange barrierer, der kan være årsag til diagnoseforsinkelse. Disse forsinkelser har alle betydning for patientens generelle helbredstilstand og mulige behandlingsforløb.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: TrygFonden
Vidensområde: Sundhed