KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Delrapport fra Faxe Kommune: Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg

Omkostningsanalyse
Opfølgende hjemmebesøg for ældre, svækkede borgere efter endt sygehusindlæggelse medfører ingen statistisk signifikant ændring i borgernes samlede omkostninger til sundhedsvæsenet.
Udskriv Del på
Forfattere: Anne Sophie Oxholm og Jakob Kjellberg
Udgivet: Juni 2012

Delrapport fra Faxe Kommune: Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg

Det viser en evaluering af et interventionsstudie af opfølgende hjemmebesøg i Faxe Kommune. Over en halvårlig periode ses der en tendens til en meromkostning pr. borger, som indgår i ordningen. Tendensen skyldes øgede omkostninger til behandling på sygehus.

Resultaterne fra Faxe Kommune skal tolkes varsomt, da de kan skyldes tilfældige udsving i data, og da borgerne, som indgår i ordningen for hjemmebesøg, på afgørende punkter ikke er sammenlignelige med kontrolgruppen. Det betyder, at der ikke drages endelig konklusion om den forventede effekt af ordningen på sigt og i tilsvarende kommuner.

Delrapporten er én ud af fem delrapporter, der undersøger de økonomiske konsekvenser af opfølgende hjemmebesøg.

Type: Rapport
Udgiver: DSI, København
Vidensområde: Sundhed