KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Fra pleje og omsorg til rehabilitering - erfaringer fra Fredericia Kommune

Fredericia Kommune har udviklet en organisatorisk model for Hverdagsrehabilitering, der har positiv effekt for borgere, medarbejdere og kommuneøkonomi. Der er tale om en nyoprettet, specialiseret hjemmeplejeenhed med høj terapeutnormering, der arbejder med rehabilitering af nye borgere med rehabiliteringspotentiale.
Udskriv Del på
Forfattere: Pia Kürstein Kjellberg, Rikke Ibsen og Jakob Kjellberg
Udgivet: September 2011

Fra pleje og omsorg til rehabilitering - erfaringer fra Fredericia Kommune

Fredericia Kommunes erfaringer med at implementere hverdagsrehabilitering i den almindelige hjemmepleje er blandede. Evalueringen viser, at barrierer både relaterer sig til holdninger, fagkulturer og økonomiske incitamentsstrukturer.

Det økonomiske potentiale efter Hverdagsrehabilitering er opgjort til 13,9 % pr. borger i hjemmeplejen. Der ses ikke effekter af Hverdagsrehabilitering på forbruget af regionale sundhedsydelser og medarbejdernes sygefravær.

Type: Rapport
Udgiver: DSI, København
Hvem har finansieret: Sundhedskartellet, Forbundet af Offentlige Ansatte, Kommunernes Landsforening
Vidensområde: Sundhed