KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune

Fredericia Kommune har skabt opmærksomhed om et nyt koncept i hjemmeplejen, der går under betegnelsen 'Hverdagsrehabilitering'. Hverdagsrehabilitering har til formål at forsinke entreen i hjemmeplejen gennem en tværfaglig indsats i borgerens eget hjem og nærmiljø, der sætter borgeren i stand til selv at varetage dagligdagens opgaver.
Udskriv Del på
Forfattere: Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen
Udgivet: September 2010

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune

Denne rapport er en økonomisk evaluering af projektet Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune. Evalueringen tager udgangspunkt i ressourceforbruget før og efter oktober 2008, hvor de første borgere modtog rehabilitering efter de nye principper.

Evalueringen viser, at varigheden af rehabiliteringen og plejeforløb falder signifikant på det tidspunkt, hvor projektet er fuldt indfaset. Når det totale forbrug analyseres, findes en klar nedgang i leverede timer, og at ressourcerne i højere grad målrettes borgere med størst behov. Endvidere ses det, at omlægningen har medført et betragteligt besparelsespotentiale.

En beskrivelse af projektets organisering mv. findes i publikationen 'Hverdagsrehabilitering i Fredericia Kommune. 1. delevaluering. Notat udarbejdet til Fredericia Kommune'.

Type: Rapport
Udgiver: DSI, København
Hvem har finansieret: Fredericia Kommune, iTracks
Vidensområde: Sundhed