KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Hverdagsrehabilitering i Fredericia Kommune 1. delevaluering

Notat udarbejdet for Fredericia Kommune
Fredericia Kommune har skabt opmærksomhed om et nyt koncept i hjemmeplejen, der går under betegnelsen ’Hverdagsrehabilitering’. Hverdagsrehabilitering har til formål at forsinke entreen i hjemmeplejen gennem en tværfaglig indsats i borgerens eget hjem og nærmiljø, der sætter borgeren i stand til selv at varetage dagligdagens opgaver.
Udskriv Del på

Hverdagsrehabilitering i Fredericia Kommune 1. delevaluering

Denne rapport er en procesevaluering fra det pilotprojekt, som i 2008 skød Fredericia Kommunes indsats i gang. Evalueringen giver et detaljeret indblik i, hvordan arbejdet med Hverdagsrehabilitering var organiseret i pilotprojektet, og hvordan indsatsen adskiller sig fra traditionel hjemmepleje.

Evalueringen viser, at ordningen på det tidlige tidspunkt havde positive resultater for borgere, medarbejdere og kommune. En mere dybdegående analyse af projektets økonomi findes i publikationen ”Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune”.

Type: Rapport
Udgiver: DSI, København
Hvem har finansieret: Fredericia Kommune
Vidensområde: Sundhed