KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Læger i kommunerne

En analyse af det fremtidige behov for lægelig arbejdskraft i kommunerne
Kommunerne bør overveje at ansætte flere læger direkte i kommunen til løsning af en række af de lægelige funktioner, der følger af de nye opgaver, de har fået, samt den demografiske og teknologiske udvikling i sekundærsektoren.
Udskriv Del på
Forfattere: Jakob Hansen, Jakob Kjellberg og Peder Hindborg
Udgivet: November 2010

Læger i kommunerne

De ansatte læger skal til dels afløse nogle af de funktioner, som i dag løses af konsulenter på timebasis, og dels styrke kommunernes analytiske og planlægningsmæssige indsats på sundhedsområdet.

Det er en af konklusionerne i denne publikation, der analyserer kommunernes behov for lægelig arbejdskraft nu og de kommende ti år. Publikationen skal give inspiration til de igangværende overenskomstforhandlinger mellem kommuner og læger, og den er bestilt af overenskomstens parter.

Type: Rapport
Udgiver: DSI, København
Hvem har finansieret: Kommunernes Landsforening, Yngre Læger, Foreningen af Speciallæger
Vidensområde: Sundhed