KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Forløbskoordinerende funktioner i kommunalt regi

Erfaringer fra to udviklingsprojekter
Denne publikation sammenfatter erfaringerne fra projektet: ”Forløbskoordinerende funktioner i kommunalt regi”. I projektet understøttes og dokumenteres udviklingen af opgaver og samarbejdsrelationer for to kommunale forløbskoordinerende funktioner, der har til opgave at styrke den lokale indsats og samarbejdet omkring patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom.
Udskriv Del på

Forløbskoordinerende funktioner i kommunalt regi

Via publikationen belyses, hvordan de to koordinatorfunktioner a) er organiseret, b) samarbejder med andre sundhedsfaglige aktører, og c) koordinerer indsatsen for den enkelte patient. Endvidere belyses en række muligheder og begrænsninger, for at koordinatorfunktioner kan indgå i – og bidrage til implementering af – regionale forløbsprogrammer for de store kronikerdiagnoser.

Type: Rapport
Udgiver: DSI, København
Hvem har finansieret: Region MidtjyllandHolstebro KommuneSkive KommuneViborg Kommune
Vidensområde: Sundhed