KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet

Det privat-offentlige samspil i det danske sundhedsvæsen spiller en stadig større rolle, i takt med bl.a. udvidelsen af det frie sygehusvalg og væksten i forekomsten af private sundhedsforsikringer.
Udskriv Del på
Forfattere: Michael Nyhus Andreasen, Jes Søgaard, Jakob Kjellberg og Mette Bastholm Jensen
Udgivet: April 2009

Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet

Debatten har verseret igennem flere år, med fokus på hvilke konsekvenser det øgede privat-offentlige samspil har bl.a. på produktivitet, kvalitet, økonomi, let og lige adgang, ventetider, personale; sagt med lidt store ord, sammenhængskraften og bæredygtigheden i sundhedsvæsenet.

Rapportens formål er således at beskrive, vurdere konsekvenser og pege på videnshuller. Perspektivet er kritisk, konstruktivt.

Rapporten perspektiverer endvidere udviklingen i den danske sundhedssektor i forhold til de lande vi normalt sammenligner os med internationalt, for at se på hvilke erfaringer andre lande har med det privat-offentlige samspil.

Rapporten er den første, samlede rapport, der struktureret sigter på at kortlægge og give et overblik over det privat-offentlige samspil i sundhedsvæsenet.

Type: Rapport
Udgiver: DSI, København
Vidensområder: Sundhed, Økonomi og administration