KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Børn fra sårbare familier

Samarbejde mellem Randers Kommune og Regionshospitalet Randers om børn, som indlægges med uspecifikke, somatiske sygdomme
Nogle af de børn, der indlægges på børneafdelingen på Regionshospitalet Randers med uspecifikke, somatiske sygdomme, skønnes ikke at være syge i somatisk forstand. Børnenes klager over fx ondt i maven er undertiden grundet i hjemlige psykosociale problemer, som de ikke selv kan håndtere. Der kan ofte være tegn på, at de kommer fra det, børneafdelingens personale omtaler som "sårbare familier".
Udskriv Del på
Forfattere: Susanne Reindahl Rasmussen og Henning Voss
Udgivet: April 2009

Børn fra sårbare familier

I Randers Kommune og på Regionshospitalet Randers har man ønsket at bedre det tværsektorielle samarbejde om disse børn og deres familier.

Det har resulteret i et projekt, hvor formålet har været at tilvejebringe og formidle viden om det nuværende tværsektorielle samarbejde om børn fra sårbare familier, hvor børnene indlægges med uspecifikke, somatiske sygdomme på børneafdelingen.

I første del af rapporten beskrives projektgruppens arbejde med at identificere og kvantificere børn med somatisk, uspecifikke sygdomme. Derudover er det søgt at foretage en karakteristik af sårbare familier med henblik på at lette kommunens forebyggende indsats samt det tværsektorielle samarbejde om disse familier.

I anden del af rapporten diskuteres det, hvordan det tværsektorielle samarbejde om børn fra sårbare familier kan styrkes, og der gives lang række forslag til handlemuligheder hertil.

Type: Rapport
Udgiver: DSI, København
Vidensområder: Sundhed, Social, Børn og unge