KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Evaluering af Næstved Sundhedscenters KOL-rehabilitering

De seneste tre år har kommuner og regioner arbejdet med at udvikle og implementere forløbsprogrammer for kronisk sygdom. Formålet er at skabe bedre behandlings- og rehabiliteringsforløb for borgere med kronisk sygdom.
Udskriv Del på

Evaluering af Næstved Sundhedscenters KOL-rehabilitering

Dette notat sammenfatter Næstved Kommunes erfaringer fra arbejdet med at udvikle et kommunalt rehabiliteringstilbud til borgere med moderat til svær Kronisk Obstruktiv Lunge-sygdom (KOL).

Notatet belyser, i hvilket omfang tilbuddet er implementeret i henhold til opstillede mål, hvordan samarbejdet omkring henvisning og tværsektoriel kommunikation fungerer, og ikke mindst hvilket udbytte de deltagende borgere oplever at forløbet giver. Endelig er det undersøgt, hvilken effekt rehabiliteringsforløbet har for deltagernes funktionsniveau.

Evalueringen er udført for Næstved Kommune, som skal bruge resultaterne i planlægningen af de fremtidige tilbud til borgere med KOL. Notatet offentliggøres med henblik på, at andre kommuner, som arbejder med lignende tilbud, kan få del i erfaringerne

Type: Notat
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Næstved Kommune
Vidensområde: Sundhed