KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Træning som hjælp. Økonomievaluering

Formålet med DSI's evaluering er at evaluere, i hvilket omfang 'Træning som Hjælp' har reduceret efterspørgslen efter kommunale ydelser og analysere, om nogle grupper af borgere responderer forskelligt på 'Træning som Hjælp', samt at analysere hvilke typer borgere, der afslutter 'Træning som Hjælp', som genhenvender sig med ønske om hjælp senere i perioden.
Udskriv Del på
Forfattere: Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen
Udgivet: April 2012

Træning som hjælp. Økonomievaluering

Evalueringen finder, at 'Træning som Hjælp' har nedbragt antallet af besøg til pleje, omsorg og praktisk bistand. Antallet af akutte besøg er modsat steget i perioden efter 'Træning som Hjælp' er implementeret i de enkelte distrikter. Absolut er antallet af akutbesøg ikke så stort, hvorfor den økonomiske betydning af stigingen i antallet af akutte besøg kun har en mindre økonomisk betydning.

Type: Notat
Udgiver: DSI, København
Hvem har finansieret: Odense Kommune
Vidensområde: Sundhed