KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Præhospital indsats - hvem redder dig?

Pris og effekt af forskellige komponenter i det præhospitale beredskab
Dette notat samler konklusionerne fra flere evalueringer og supplerer dem med oplysninger om pris og effekt af forskellige beredskabskomponenter.
Udskriv Del på
Udgivet: Oktober 2012

Præhospital indsats - hvem redder dig?

Denne undersøgelse viser, at det kan være relevant at supplere et effektivt ambulanceberedskab med akutbiler, der kan anvendes til at sikre en hurtigere responstid i områder med langt til nærmeste ambulancestation, samt til at bringe ekstra kompetence ud til et skadested.

Undersøgelsen viser samtidig, at samarbejdspartnere er glade for den ny uddannelse til paramediciner og opfatter den som et kvalitetsløft på området. Der ses ikke basis for brug af anæstesisygeplejer i de kørende beredskaber efter introduktionen af paramedicineruddannelsen, da deres kompetencer i vid udstrækning er overlappende, og en paramedicinerbemandet akutbil er markant billigere, idet paramedicinere (i modsætning til anæstesisygeplejersken) kan køre bilen selv.

Lægebemandede akutbiler spiller en vigtig rolle som supplement til det kørende beredskab, fordi ambulancebehandlere og paramedicinere arbejder under lægelig delegation, og et tæt samarbejde er afgørende for at sikre en høj kvalitet. Interviewpersoner vurderer, at der er basis for et mindre antal lægebiler i alle regioner, men anbefaler ikke brug af lægebiler i tyndt befolkede områder.

Mere fra samme projekt
Type: Notat
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Reddernes Udviklingssekretariat
Vidensområde: Sundhed