KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Den præhospitale indsats i Region Sjælland

En undersøgelse af borgernes oplevelser og tilfredshed
En undersøgelse af borgernes oplevelser og tilfredshed.
Udskriv Del på
Forfattere: Pernille Skovbo Rasmussen, Helle Max Martin og Kåre Jansbøl
Udgivet: September 2012

Den præhospitale indsats i Region Sjælland

Borgerne i Region Sjælland oplever den præhospitale indsats som velfungerende og er generelt tilfredse med deres akutte forløb. Det gælder både den sundhedsfaglige rådgivning fra AMK-Vagtcentralen ved 112-opkald, behandlingen på skadestedet samt transporten til sygehus.

Det viser en evaluering af borgernes oplevelser med beredskabet efter marts 2011, hvor Region Sjælland indførte en ny struktur for det præhospitale beredskab. Evalueringen er baseret på fokusgruppeinterview og en større spørgeskemaundersøgelse blandt borgere, som har ringet 112 eller har været patient i forbindelse med et 112-opkald i løbet af efteråret 2011.

Evalueringen viser dog også, at nogle borgere oplever usikkerhed og manglende information i forbindelse med skiftet fra ambulance til sygehus. Desuden vurderer borgerne den samlede tryghed ved det akutte beredskab og tilliden til at kunne få akut hjælp i fremtiden mindre positivt.

Type: Notat
Udgiver: KORA, København
Vidensområde: Sundhed