KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Medicin med begrænset effekt

Erfaringer fra NICE om prioritering af sygehusmedicin
I dette notat er erfaringer fra NICE omkring ibrugtagen af sygehusmedicin gennemgået og sammenlignet med danske beslutningsprocesser og omkostningsniveauer.
Udskriv Del på
Forfattere: Jesper Nørregaard og Jakob Kjellberg
Udgivet: November 2011

Medicin med begrænset effekt

I notatet konkluderes det at:

  • Det hyppigste udfald er, at både NICE og danske myndigheder beslutter at indføre et syghuslægemiddel til den indikation EMA har godkendt.
  • Beslutningerne fra NICE repræsenterer et effektiviseringspotentiale ifht. den nuværende danske praksis:
  • Der er en række eksempler på lægemidler, der anvendes i Danmark til specifikke indikationer – selv om disse er afvist af NICE.
  • Der er ligeledes en række eksempler på, at NICE kun har godkendt lægemidler til en afgrænset del af den oprindelige indikation, eller som følge af en aftale med producenten om tilbagebetaling efter forskellige modeller. De samme lægemidler, som anvendes i Danmark, bruges til den brede indikation og uden tilbagebetaling.
  • Der er eksempler på, at NICE og danske myndigheder når til samme beslutning om restriktiv brug af et lægemiddel til en given indikation, men de danske beslutningsprocesser virker mindre koordinerede end de engelske.
  • Endelig er der aktuelt en række nye behandlinger på vej igennem NICE, der allerede er ibrugtaget i Danmark – enten som følge af en dansk beslutningsproces eller udenom en sådan.
Type: Notat
Udgiver: DSI, København
Hvem har finansieret: Danske Regioner
Vidensområde: Sundhed