KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Erfaringer med risikodeling ved aftaler om finansiering af nye lægemidler i Europa

Litteraturstudie
Sundhedsvæsen og lægemiddelfirmaer i Europa har i de senere år indgået et stigende antal aftaler om risikodeling på lægemiddelområdet. I dette notat beskriver og sammenfatter vi de europæiske erfaringer med risikodeling på lægemiddelområdet med fokus på sundhedsøkonomiske og organisatoriske aspekter.
Udskriv Del på
Forfattere: Susanne Reindahl Rasmussen, Jakob Kjellberg og Jesper Nørregaard
Udgivet: Februar 2012

Erfaringer med risikodeling ved aftaler om finansiering af nye lægemidler i Europa

Vi kan konstatere, at der i dag findes en række aftaler om risikodeling, som både omfatter økonomisk baserede aftaler og aftaler baseret på resultater – og at dette er en stigende tendens.

Aftaler om risikodeling udvikles og indgås i andre europæiske lande sideløbende med andre prisaftaler med lægemiddelindustrien. Sådanne aftaler er med til skabe øget fokus på prioritering af sundhedsvæsenets ressourcer.

Det danske sundhedsvæsen bør overveje – på nøje udvalgte områder – at åbne op for dialog om aftaler om risikodeling baseret på økonomi henholdsvis resultater. Det er konklusionen, som vi drager efter at have gennemgået litteraturen om de europæiske erfaringer med eksisterende aftaler om risikodeling.

Type: Notat
Udgiver: DSI, København
Hvem har finansieret: Danske Regioner
Vidensområde: Sundhed