KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Rehabilitering på borgernes præmisser

Empiriske beskrivelser til brug for innovativ udvikling af rehabilitering på borgernes præmisser
Dette notat indeholder empiriske beskrivelser af rehabiliteringskrævende borgeres hverdag, deres behov og daglige udfordringer.
Udskriv Del på
Forfattere: Marie Brandhøj Wiuff, Laura Emdal Navne og Else Olesen
Udgivet: August 2010

Rehabilitering på borgernes præmisser

Notatet viser bl.a. at:

  • det er vigtig for borgerne at blive set som individer med særlige kompetencer, omstændigheder og behov - og at rehabiliteringsforløb skræddersys herefter
  • flere af borgerne har vanskeligt ved at huske og strukturere en hverdag, og økonomisere med den nedsatte energi de har som konsekvens af fx hjerneskade eller kroniske smerter
  • det kan være svært at overkomme sociale sammenkomster, selvom borgerne rigtig gerne vil fastholde deres sociale liv
  • borgerne har brug for støtte og praktisk hjælp fra deres pårørende - og det kan være svært for de pårørende at trække sig fra hjælperrollen igen borgerne har ikke lyst til at udstille, at de er anderledes. Derfor må hjælpemidler godt være diskrete og moderigtige.

Notatet indgår som en del af et større innovationsprojekt indenfor rehabilitering, som University College Lillebælt står i spidsen for.

Sammen med en kortlægning af viden om brugerinddragelse danner de empiriske beskrivelser afsæt for en innovationsproces, hvor virksomheder, udbydere af serviceydelser og private aktører skal udvikle ideer til nye produkter og indsatser indenfor rehabilitering.

Type: Notat
Udgiver: DSI, København
Hvem har finansieret: University College Lillebælt, Det Kommunale Momsfond
Vidensområde: Sundhed