KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Forebyggelse af indlæggelser

Oversigtsnotat om metoder, koncepter, evalueringer og effekter
De seneste år er der kommet forøget fokus på at forebygge indlæggelser, særligt af ældre medicinske patienter. Dette både som følge af den øgede kommunale medfinansering af indlæggelser, og sundhedsaftalernes krav om at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser som led i det tværsektorielle samarbejde.
Udskriv Del på

Forebyggelse af indlæggelser

Notatet sammenfatter eksisterende viden på området med det formål at give et overblik om metoder, effekter og muligheder.

Dette notat er udarbejdet til Region Sjælland som led i det lokale arbejde med at forbedre forebyggelsen af indlæggelser i samarbejde med primærsektoren.

Type: Notat
Udgiver: DSI, København
Hvem har finansieret: Region Sjælland
Vidensområde: Sundhed