KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Bogbidrag

Kejsersnit på Moders ønske - økonomi

Data fra omkostningsdatabasen for fødsler er forbundet med meget stor usikkerhed, hvorfor resultaterne af den sundhedsøkonomiske analyse er forbundet med samme usikkerhed.
Udskriv Del på
Forfattere: Jakob Kjellberg
Udgivet: December 2005

Kejsersnit på Moders ønske - økonomi

Trods dette, er de danske resultater i god overensstemmelse med de internationale studier, og størrelsesordnen af omkostningsestimaterne for de forskellige grupper er i god overensstemmelse med det, man ville forventea priori.

På grundlag af udtrækket fra omkostningsdatabasen vurderes det, at det koster i størrelsesordenen 5000 kr. mere pr. kejsersnit i forhold til et vaginalt forløb for flergangsfødende, mens der ikke er nogen synlige ekstraomkostninger for førstegangsfødende.

Det er dog et åbent spørgsmål om denne meromkostning i praksis kunne reduceres væsentligst, hvis f.eks. kejsersnit på moders ønske blev fjernet som en mulighed, da denne gruppe kvinder formodentligt alternativt vil efterspørge mere smertelindring end den gennemsnitlige gravide, der føder vaginalt.

De estimerede årlige samfundsmæssige meromkostninger på baggrund af gennemsnitsomkostningerne fra omkostningsdatabasen ved en hypotetisk øgning på 5 procentpoint hos de, der efterspørger kejsersnit på moders ønske, er ca. 6 mio. kr.

Type: Bogbidrag, Kejsersnit på Moders ønske, Red: Sundhedsstyrelsen, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering
Udgiver: Sundhedsstyrelsen, København
Hvem har finansieret: Sundhedsstyrelsen
Vidensområder: Sundhed, Børn og unge, Økonomi og administration