KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Kvalitativ evaluering af organiseringen af opfølgende hjemmebesøg i Københavns Kommune

I denne evaluering belyses de organisatoriske udfordringer i forhold til en vellykket implementering af opfølgende hjemmebesøg i Københavns Kommune.
Udskriv Del på
Forfattere: Ulf Hjelmar
Udgivet: September 2010

Kvalitativ evaluering af organiseringen af opfølgende hjemmebesøg i Københavns Kommune

Det opfølgende hjemmebesøg gennemføres ca. en uge efter udskrivelse fra hospital, og målgruppen for det opfølgende hjemmebesøg er ældre, skrøbelige patienter. Formålet med besøget er at sørge for, at medicineringen er i orden, og at der bliver sat de rette foranstaltninger i gang, så en hurtig genindlæggelse undgås.

Evalueringen viser, at der generelt blandt aktørerne på området er en positiv indstilling til opfølgende hjemmebesøg og en vilje til at få optimeret processen omkring opfølgende hjemmebesøg, så borgerne kan få det fulde udbytte af denne form for opfølgende indsats.

Den primære udfordring på området er at gøre organiseringen af opfølgende hjemmebesøg mere enkel og overskuelig for de involverede parter. Det kræver en række tilpasninger internt på hospitalet, i kommunen og almen praksis samtidig med, at samspillet mellem aktørerne på området kan optimeres.

Type: Rapport
Udgiver: AKF, København
Vidensområder: Sundhed, Social