KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Arbejdspapir

Praktikvejledning på professionsbacheloruddannelserne

Regeringen har opstillet et mål om, at 50% af en ungdomsårgang gennemfører en videregående uddannelse i 2015. Dette har ført til en diskussion af, hvordan professionsbacheloruddannelserne kan gøres mere attraktive for potentielle studerende samtidig med, at frafaldet på uddannelserne kan mindskes.
Udskriv Del på
Forfattere: Ulf Hjelmar, Torben Pilegaard Jensen, Sebastian Møller Daugaard og Søren Haselmann
Udgivet: September 2009

Praktikvejledning på professionsbacheloruddannelserne

Vi har på den baggrund belyst muligheden for at forbedre praktikforløbenes sammenhæng med uddannelsernes teoretiske undervisning på professionsbachelorområdet. I undersøgelsen sættes særlig fokus på fire udvalgte professionsbacheloruddannelser:

  1. sygeplejerskeuddannelsen,
  2. diplomingeniøruddannelsen,
  3. ergoterapeutuddannelsen,
  4. socialrådgiveruddannelsen.

På baggrund af undersøgelsen peges på en række forhold, som har betydning for oplevelsen af kvaliteten i praktikvejledningen og udbyttet af praktikken på professionsbacheloruddannelserne.

Type: Arbejdspapir, 2009(11)
Udgiver: AKF, København
Vidensområde: Arbejdsmarked og uddannelse