KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Social- og sundhedsansattes veje på arbejdsmarkedet

Denne undersøgelse belyser de SOSU-ansattes mobilitet og veje på arbejdsmarkedet. Dernæst bidrager den med viden om, hvad der kan fastholde SOSU'erne og begrænse manglen på dem på længere sigt.
Udskriv Del på
Forfattere: Torben Pilegaard Jensen, Helle Bendix Kleif og Britt Østergaard Larsen
Udgivet: Juni 2010

Social- og sundhedsansattes veje på arbejdsmarkedet

Resultaterne viser, at op mod hver tredje SOSU-ansatte skifter arbejdssted i løbet af kun ét år. Det er markant flere end generelt på det danske arbejdsmarked. De SOSU-ansatte skifter først og fremmest til et andet arbejdssted inden for den offentlige sektor.

Undersøgelsen peger på, at bedre trivsel og et velfungerende psykisk arbejdsmiljø er væsentligt for at kunne fastholde de SOSU-ansatte på en arbejdsplads. Det kan bl.a. opnås gennem fysisk aflastende arbejdsforhold, mulighed for god kvalitet i opgaveløsningen og en konstruktiv tilgang til konflikter på arbejdspladsen.

Mere fra samme projekt
Type: Rapport
Udgiver: AKF, København
Vidensområder: Arbejdsmarked og uddannelse, Sundhed