KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Frafald på erhvervsskoler i Region Hovedstaden

Udpegning af skoler med tekniske uddannelser
I dette notat præsenteres resultaterne af en analyse af fastholdelse af elever på erhvervsskoler i Region Hovedstaden, når der er korrigeret for elevsammensætningen og skolernes faglige områder, de såkaldte hovedindgange.
Udskriv Del på
Forfattere: Torben Pilegaard Jensen og Britt Østergaard Larsen
Udgivet: Juni 2012

Frafald på erhvervsskoler i Region Hovedstaden

Analysen blev igangsat under Region Hovedstadens Udviklingsprojekter på gymnasier, erhvervsskoler, SOSU-skoler og VUCer.

Analyserne viser blandt andet store forskelle i elevgrundlaget på de tekniske skoler i Region Hovedstaden, og understreger vigtigheden af at korrigere for elevsammensætning ved sammenligning af skolernes resultater.

Type: Notat, AKF Notat
Udgiver: AKF, København
Vidensområde: Arbejdsmarked og uddannelse