KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Effekter ved udlicitering af offentlige opgaver

En forskningsbaseret gennemgang af danske og internationale undersøgelser fra 2000-2011
Denne rapport præsenterer resultaterne af en systematisk gennemgang af den eksisterende dokumentation af effekter, fordele og ulemper ved udlicitering af offentlige opgaver. Undersøgelsen bygger på en anerkendt forskningsbaseret metode og er den hidtil mest omfattende danske gennemgang på området.
Udskriv Del på
Forfattere: Ole Helby Petersen, Ulf Hjelmar, Lisa la Cour og Karsten Vrangbæk
Udgivet: September 2011

Effekter ved udlicitering af offentlige opgaver

Rapporten gennemgår udliciteringens effekter for pris og kvalitet i opgaveløsningen, forskelle i effekter for pris og kvalitet på henholdsvis de tekniske områder og de bløde velfærdsområder, samt konsekvenserne for de medarbejdere som berøres af udlicitering.

Konklusionerne er, at der generelt er dokumenteret besparelser ved at udlicitere på de tekniske områder, men at disse besparelser er forholdsvis små, og at der i mange tilfælde ikke er kontrolleret tilstrækkeligt for, om kvalitetsniveauet er det samme efter en udlicitering.

På de bløde velfærdsområder er dokumentationen generelt af en lavere kvalitet, og der er her ikke belæg for at sige, at private aktører løser opgaverne billigere eller bedre, end det offentlige selv gør det. De dokumenterede effekter for medarbejderne er overvejende negative i både de danske og internationale undersøgelser.

Type: Rapport
Udgiver: AKF, København
Vidensområde: Økonomi og administration