KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Kvalitetsstrategier i den offentlige sektor (Pjece)

- rids af en værdibaseret strategi
FOKUS bringer med denne pjece nyt liv til kvalitetsdiskussionen og præsenterer et bud på en helt ny og mere tillidsbaseret måde at tænke kvalitet i offentlig service på.
Udskriv Del på
Forfattere: Olaf Rieper og Torben Beck Jørgensen
Udgivet: August 2007

Kvalitetsstrategier i den offentlige sektor (Pjece)

Pjecens forfattere foreslår, at man i højere grad forankrer kvalitetsarbejdet i de værdier, som de offentligt ansatte arbejder efter i hverdagen. Derved kan der skabes et alternativ til den måle- og dokumentationsiver, som måske er ved at kvæle arbejdsglæden i regioner og kommuner.

Formålet med værdiperspektivet er at give plads til lokale overvejelser og få diskuteret kvalitet relateret direkte til ydelserne og brugerne. Den værdibaserede kvalitetsstrategi giver mulighed for at diskutere, hvilke værdier der bedst karakteriserer de offentlige ydelser, og hvad det er, der gør det offentlige anderledes end det private erhvervsliv - i dag og i fremtiden.

Pjecen er skrevet af forskningschef Olaf Rieper, AKF og professor Torben Beck Jørgensen, Institut for Statskundskab, KU.

Type: Rapport
Udgiver: FOKUS, København
Vidensområder: Økonomi og administration, Arbejdsmarked og uddannelse