KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Metodedebatten om evidens

Med denne rapport giver vi en oversigt over centrale metodiske positioner og diskussioner inden for det, vi kalder evidensbevægelsen.
Udskriv Del på
Forfattere: Olaf Rieper og Hanne Foss Hansen
Udgivet: November 2007

Metodedebatten om evidens

Vi afgrænser os til det, der efter vores mening er det nye i evidensbegrebet, nemlig at der er etableret globale og nationale organisationer og netværk, der er specialiserede i at producere, bestille og formidle forskningsoversigter til beslutningstagere i politik og praksis - og som er tilgængelig for alle.

Forskningsoversigter er sammenfatninger af foreliggende forskning, fx effekter af en bestemt indsats eller behandling, foretaget på systematiske og gennemskuelige måder. Forskningsmæssig viden spiller en stadig større rolle for, hvordan vi former samfundet, herunder den offentlige sektor og evidensbevægelsen synes at kunne udgøre et vigtigt bidrag hertil.

Type: Rapport
Udgiver: AKF, København
Vidensområder: Arbejdsmarked og uddannelse, Sundhed, Social, Økonomi og administration