KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Gymnasier der rykker

En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden
Undersøgelsen ser på, hvad der kendetegner de gymnasier, der i særlig grad "rykker". Gymnasier, der rykker, forstås i denne sammenhæng som gymnasier, der i særlig grad løfter elevernes afgangskarakterer og i særlig grad er i stand til at forhindre frafald.
Udskriv Del på
Forfattere: Niels Egelund, Jill Mehlbye og Ulf Hjelmar
Udgivet: December 2011

Gymnasier der rykker

Der er gennemført kvalitative undersøgelser på otte gymnasier. Undersøgelsen kan tjene til inspiration og debat på alle gymnasier om, hvordan man sikrer et godt arbejds- og undervisningsmiljø, som kan fremme gode resultater målt på elevkarakterer og elevfastholdelse.

Type: Rapport
Udgiver: AKF, København
Vidensområder: Arbejdsmarked og uddannelse, Børn og unge, Social