KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen

Sammenfatning af speciale
Den langsigtede kriminalpræventive virkning af indsattes deltagelse i Det Kognitive Færdig-hedsprogram i Kriminalforsorgen er tvivlsom, konkluderer et speciale fra Sociologisk Institut på Københavns Universitet.
Udskriv Del på
Forfattere: Nichlas Permin Berger
Udgivet: Marts 2011

Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen

Specialet foretager en kvantitativ effektanalyse af deltagelsen og undersøger, hvilke sociale mekanismer der "er i spil" for deltagerne under afsoning. Sociale mekanismer, der både har positiv såvel negativ virkning på recidiv.

At en effekt i specialet ikke kan identificeres kan skyldes, at det statistiske datamateriale ikke er af tilstrækkelig kvalitet, men analysens kvalitative del underbygger, at der er forhold i indsatsen, der kan udgøre barrierer for langsigtede forandringer i de indsattes kriminelle adfærdsmønstre. Socialt strukturerende forhold, der virker under afsoning i fængslet og også i kursusdeltagelsen, må siges at virke kontraproduktive i forhold til selve indsatsens indhold og dermed dens kriminalpræventive potentiale.

 

Type: Notat
Udgiver: AKF, København
Vidensområde: Social