KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Det unødige bureaukrati

Sammenhængen med motivation, innovation og organisatoriske forhold
En dygtig leder kan få de ansatte til at forstå meningen med regler og procedurer. Dermed bliver behovet for at fjerne regler mindre.
Udskriv Del på
Forfattere: Lene Holm Pedersen, Ulf Hjelmar og Mats Joe Bordacconi
Udgivet: Maj 2013

Det unødige bureaukrati

Hidtil har afbureaukratiseringsindsatsen mest handlet om at fjerne de bøvlede regler. Denne rapport peger på, at en nærværende, visionær og aktiv ledelse både kan reducere de ansattes oplevelse af unødigt bureaukrati og højne deres motivation i arbejdet - uden at man behøver at fjerne reglerne. Rapporten, som er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere på beskæftigelsesområdet og i den centrale administration i fire kommuner, viser også, at medarbejderne oplever, at der er mindre unødigt bureaukrati, hvis der er mindre hierarki på arbejdspladsen.

Mere fra samme projekt
Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Vidensområde: Økonomi og administration
Kontakt

Lene Holm Pedersen

Professor og forskningsleder

6063 8107 / leho@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev