KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Evaluering af Det Store TTA-projekt

Delrapport om økonomisk evaluering
Kommuner kan spare på sygedagpenge og få ekstra penge i skattekassen, hvis de yder en effektiv indsats for at få sygemeldte hurtigt tilbage på job. Det viser en økonomisk evaluering fra KORA af det store Tilbage Til Arbejdet-projekt.
Udskriv Del på

Evaluering af Det Store TTA-projekt

Denne rapport beskriver de økonomiske effekter af Det Store TTA-projekt (TTA står for Tilbage-Til-Arbejdsmarkedet). Projektet har til formål at evaluere effekterne af en tidlig, tværfaglig og koordineret indsats med langvarigt sygemeldte i centrum. Projektet er finansieret af Forebyggelsesfonden og Beskæftigelsesministeriet.

Analysen af de økonomiske effekter udgør en delkomponent i forhold til det samlede projekt, som ud over denne cost-benefit-analyse består af en proces- og effektevaluering. Disse øvrige dele af det overordnede projekt er udført af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), som også leder det overordnede projekt.

Cost-benefit-analyserne, der fremlægges i denne rapport, bygger videre på effektanalyserne foretaget af NFA og kobler disse effekter til indsamlede data for omkostningerne ved indsatsen. Vi analyserer de økonomiske effekter både på kommuneniveau, for den samlede offentlige sektor og på samfundsniveau. Kapitel 9 i Evaluering af det store TTA-projekt (NFA 2012) indeholder de samme resultater, som vi fremlægger her.

Mere fra samme projekt
Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Vidensområder: Arbejdsmarked og uddannelse, Social, Økonomi og administration