KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Metodenotat om udgiftsanalyser på folkeskoleområdet på skoleniveau

Dette notat har til formål at vurdere, om det eksisterende data- og metodegrundlag muliggør identifikation af statistiske sammenhænge mellem udgifter på skoleniveau og elevernes faglige resultater, når der er taget højde for forskelle i elevsammensætning og udgiftsbehov på de enkelte skoler.
Udskriv Del på
Forfattere: Britt Østergaard Larsen, Kurt Houlberg og Beatrice Schindler Rangvid
Udgivet: Juni 2013

Metodenotat om udgiftsanalyser på folkeskoleområdet på skoleniveau

Den overordnede konklusion er, at der ikke kan estimeres valide effekter af udgifter pr. elev (på skoleniveau) på elevernes faglige resultater med de forhåndenværende data og metoder, idet der er en række centrale metodiske og datamæssige forbehold knyttet til selektionsmekanismer og forskelle i kommunernes konteringspraksis, budgetmæssige decentralisering og skolepolitik samt mangel på valide data om specialklasseelevernes fordeling på skoler.

Type: Notat
Udgiver: KORA, København
Vidensområder: Børn og unge, Økonomi og administration