KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Når grænserne udfordres

Arbejdsbelastninger og pædagogiske udfordringer i specialpædagogiske boenheder
Undersøgelsen har til formål at identificere sammenhængen mellem de pædagogiske paradigmer inden for autismeområdet, de konflikter som kendetegner samspillet mellem beboere og personale og den psykiske belastning, personalet oplever i deres arbejde.
Udskriv Del på
Forfattere: Kjeld Høgsbro, Leena Eskelinen, Mia Arp Fallov, Kirsten Mejlvig og Nichlas Permin Berger
Udgivet: April 2012

Når grænserne udfordres

Undersøgelsen bygger på intensive kvalitative studier i fem udvalgte bomiljøer gennem deltagende observationer af dagligdagen, individuelle interview med medarbejdere og ledelsesrepræsentanter og fokusgruppeinterview med medarbejdere samt en spørgeskemaundersøgelse.

Undersøgelsen viser, at der er problemer i form af psykisk arbejdsbelastning og med det pædagogiske grundlag for arbejdet, og at disse er uadskilleligt forbundet med hinanden.

Et forbedret teoretisk grundlag for det pædagogiske arbejde, som i højere grad gør det muligt at forstå beboernes reaktioner, vil kunne reducere medarbejdernes psykiske belastning. Man vil formodentlig samtidig kunne ændre de pædagogiske principper på en måde, som kunne påvirke konflikternes hyppighed og indhold.

Type: Rapport
Udgiver: AKF, København
Vidensområde: Social