KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Skolepraksis - forhold der fremmer og hæmmer læring

En undersøgelse af "De gode eksempler" på klasseniveau
Det er undersøgelsens antagelse, at der kan identificeres forhold på skoleniveau og klasseniveau, som har betydning for elevernes udbytte af skolegangen.
Udskriv Del på
Forfattere: Kirsten Fink-Jensen, Ulla Højmark Jensen, Grethe Kragh-Müller og Line Lerche Mørck
Udgivet: November 2004

Skolepraksis - forhold der fremmer og hæmmer læring

Projektets formål er da at identificere sådanne forhold på udvalgte skoler. Sigtet med igangsættelse af projektet er at identificere erfaringer fra "De gode eksempler", der kan bruges på andre folkeskoler og herved medvirke til at mindske gruppen af unge, der forlader folkeskolen med utilstrækkelige færdigheder i forhold til videreuddannelse og arbejdsmarkedets krav.

Projektet sigter dermed også på at anvise tiltag i folkeskolen, som kan være med til at begrænse den negative betydning af elevernes sociale baggrund for deres udbytte af skolegangen.

Type: Rapport
Udgiver: AKF, København
Vidensområder: Arbejdsmarked og uddannelse, Børn og unge