KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Skoleudvikling i Københavns Kommune 2006-2008

Vejledningen på skolerne og skole-hjem-samarbejdet
I 2006 iværksatte Københavns Kommune et udviklingsprojekt på kommunens skoler omkring vejledningen på skolerne og skole-hjem-samarbejdet.
Udskriv Del på
Forfattere: Jill Mehlbye
Udgivet: Juni 2009

Skoleudvikling i Københavns Kommune 2006-2008

Udviklingsprojektet havde til hensigt at

  • styrke og udvikle læseundervisningen,
  • styrke AKT-funktionen (Adfærd, Kontakt og Trivsel),
  • udvikle en evalueringskultur,
  • udvikle af skole-hjem-samarbejdet,
  • styrke ledelsesfunktionen med henblik på at sikre kvaliteten af undervisningen.

Instituttets evaluering af projektet er gennemført i perioden 2006-2008, og viser, at vejledningsfunktionen, hvad angår AKT og læsning, især har været en succes i kraft af, at lærerne er blevet bedre til at håndtere urolige og vanskelige elever og sætte tidligere ind over for elever med læsevanskeligheder.

Evalueringsvejlederne bruges derimod kun i ringe omfang på skolerne, og de synes ikke integreret i skolens virksomhed, så især her er en udfordring, da skolernes evalueringskultur heller ikke synes udviklet i særlig vid udstrækning.

Mere fra samme projekt
Type: Rapport
Udgiver: AKF, København
Vidensområder: Arbejdsmarked og uddannelse, Børn og unge