KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Slægtsanbringelse - det bedste for barnet?

En pilotundersøgelse
Undersøgelsen "Slægtsanbringelse - det bedste for barnet?" er en del af det samlede KABU-projekt, kvalitet i anbringelsesarbejdet med børn og unge, Socialministeriets kvalitetsprojekt på anbringelsesområdet.
Udskriv Del på
Forfattere: Jill Mehlbye
Udgivet: Oktober 2005

Slægtsanbringelse - det bedste for barnet?

Hovedformålet med den foreliggende undersøgelse er at opnå en viden om praksis i kommunerne omkring slægtsanbringelse, og at få undersøgt socialrådgivernes vurderinger af og erfaringer med slægtsanbringelser samt familiernes egne erfaringer med henblik på at videreformidle denne viden og disse erfaringer til fagfolk, der arbejder med anbringelser af børn og unge.

Type: Rapport
Udgiver: AKF, København
Vidensområde: Børn og unge