KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Unge i døgnanbringelse

- indsats- og resultatdokumentation
Rapporten gør status over, hvad der sker på området, og giver et godt overblik over og eksempler på en række forskellige metoder til dokumentation og kvalitetsmåling af indsatsen i forbindelse med døgnanbringelser. 
Udskriv Del på
Forfattere: Jill Mehlbye og Peter Rhode
Udgivet: Januar 2004

Unge i døgnanbringelse

Samtidig gives en grundig indføring i, hvad de forskellige metoder kan anvendes til. Som baggrund for de forskellige metoder gives et godt indblik i, hvordan kvalitet kan defineres både på baggrund af formelle krav, professionelle standarder og ud fra brugernes oplevelser.

Ligesom rapporten præsenterer mange konkrete bud på, hvilke indikatorer indsatsen kan måles på i praksis – både i forhold til kvaliteten af sagsbehandlingen, kvaliteten i selve opholdet samt for, hvordan der resultatmåles på indsatsen.

Rapporten er relevant for alle, der arbejder med døgnanbringelser, og som ønsker at højne kvaliteten i de tilbud, der gives både til anbragte børn og unge. Det er forfatternes hensigt at give både inspiration og konkrete og anvendelige redskaber i det videre arbejde med at implementere kvalitetsmålingsmetoder, indsats- og resultatdokumentation både på selve døgninstitutionerne og på amtsligt plan.

Type: Rapport
Udgiver: FOKUS, København
Vidensområder: Social, Børn og unge