KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Evaluering af skoleudvikling i Københavns Kommune

Kvalitetsløft til folkeskolen
Kvalitetsløft til folkeskolen (Ktf) blev iværksat som et skoleprojekt i Københavns Kommune i 2005, og væsentlige elementer i Ktf indgik i det efterfølgende projekt "Faglighed for alle", som indledtes i 2006.
Udskriv Del på
Forfattere: Jill Mehlbye, Olaf Rieper og Flemming Troels Jensen
Udgivet: November 2007

Evaluering af skoleudvikling i Københavns Kommune

I projektet sigtes mod at styrke især læsning og evalueringspraksis ved uddannelse af læse- og evalueringsvejledere samt skole-hjem-samarbejdet ved hjemmebesøg. Endelig søges ledelsen på skolerne styrket.

Rapporten indeholder resultaterne af anden del af evalueringen, som gennemførtes i skoleåret 2006/07. Evalueringen viser, at skolerne er godt på vej i den ønskede retning.

Vejledningen på skolerne har bl.a. resulteret i mere faglig sparring lærerne imellem, øget opmærksomhed på nye metoder i undervisningen, og at lærerne sætter tidligere ind over for elever med læsevanskeligheder. Lærernes efteruddannelse betyder samtidig, at de er mere opmærksomme på behovet for vejledning bl.a. fra læsevejlederne.

Udviklingen i hjemmebesøg er dog ikke nået så langt endnu, men de lærere, der har gennemført hjemmebesøg har meget positive erfaringer med hjemmebesøgene.

Evalueringsvejlederen i skoledistrikterne er den vejlederfunktion, der anvendes mindst både af ledere og lærere, og der synes at være en vis usikkerhed omkring brugen af evalueringsvejledningen.

Type: Rapport
Udgiver: AKF, København
Vidensområder: Arbejdsmarked og uddannelse, Børn og unge