KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Kvalitetsløft til folkeskolen

- et skoleudviklingsprojekt i Københavns Kommune
»Kvalitetsløft til folkeskolen« (»Ktf«) er et toårigt skoleprojekt i Københavns Kommune, som gennem en række tiltag sigter mod at give bl.a. skole/hjem-samarbejde, læsning og evalueringspraksis på de københavnske folkeskoler et løft. 
Udskriv Del på
Forfattere: Jill Mehlbye og Olaf Rieper
Udgivet: August 2006

Kvalitetsløft til folkeskolen

Evalueringen af projektet peger på, at de fleste skoleledere er parate til og mener, at deres skole vil få gavn af "Ktf"-projektet. Men det har vist sig svært at få informationer om projektet ud til lærerne, og på et mindretal af skolerne, er der skepsis med hensyn til "Ktf"-projektet.

Der ligger dermed en stor udfordring hos skolelederne med hensyn til at informere personalet på skolerne om tiltagene og skabe motivation for at medvirke til implementeringen af dem.

Projektet er igangsat som led i opfølgningen af undersøgelsen PISA-København.

Mere fra samme projekt
Type: Rapport
Udgiver: AKF, København
Vidensområder: Arbejdsmarked og uddannelse, Børn og unge, Social