KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Evaluering af kommunernes anvendelse af plejefamilier med særlige opgaver - delrapport 1

En kortlægning af kommunernes anvendelse af kommunale og specialiserede plejefamilier i 2012
To ud af tre kommuner bruger særlige plejefamilier til de ekstra krævende børn, som typisk ellers skulle på døgninstitution. Brugen af kommunale plejefamilier er dog kun i sin spæde start, viser denne kortlægning af kommunale og specialiserede plejefamilier i landets kommuner.
Udskriv Del på
Forfattere: Jill Mehlbye og Kurt Houlberg
Udgivet: December 2012

Evaluering af kommunernes anvendelse af plejefamilier med særlige opgaver - delrapport 1

Sideløbende med, at en større og større andel børn og unge anbringes i familiepleje, og flere og flere kommuner har målsætninger om, at deres døgnanbringelser skal ske i familiepleje, er kommunerne i gang med at udvikle særlige plejefamilietyper, der kan modtage børn med særlige behov, som de almindelige plejefamilier ikke kan imødekomme.

Med Barnets Reform beskrives en ny type plejefamilier, nemlig kommunale plejefamilier, som skal kunne modtage de mest pleje- og støttekrævende børn, og som derfor skal sikres særlig efteruddannelse og supervision. I den foreliggende undersøgelse kortlægges kommunernes implementering og anvendelse af plejefamilier med særlige opgaver. Plejefamilier med særlige opgaver udgør såvel kommunale plejefamilier som andre typer af plejefamilier målrettet børn med særlige behov for støtte, som almindelige plejefamilier ikke kan give dem.

Formålet med kortlægningen er at undersøge, i hvor vid udstrækning kommunerne anvender plejefamilier med særlige opgaver, hvor mange børn der er placeret i disse typer af plejefamilier, plejefamiliernes arbejdsvilkår, hvad der karakteriserer kommuner, der anvender plejefamilier med særlige opgaver i forhold til kommuner, der ikke gør det, og hvorvidt kommunen har en særlig politik på anbringelsesområdet, der påvirker deres brug af plejefamilier med særlige opgaver.

Den foreliggende undersøgelse er den første i en større undersøgelse af implementeringen og anvendelsen af plejefamilier med særlige opgaver i kommunerne. Undersøgelsen løber frem til sidst i 2013.

Udgivelsen har ændret titel fra 'Plejefamilier med særlige opgaver' til 'Evaluering af kommunernes anvendelse af plejefamilier med særlige opgaver - delrapport 1'.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Vidensområder: Social, Børn og unge