KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Elementer i god skolepraksis

- "De gode eksempler"
Hvad adskiller de "højt præsterende skoler" fra andre skoler?
Udskriv Del på
Forfattere: Jill Mehlbye og Charlotte Ringsmose
Udgivet: November 2004

Elementer i god skolepraksis

I besvarelsen af spørgsmålet, hvad er det, der adskiller de "højt præsterende skoler" fra andre skoler, er der i undersøgelsen stillet følgende spørgsmål:

  • Hvordan foregår ledelsen og styringen af skolen, og hvordan er samspillet mellem medarbejdere og ledelse?
  • Hvordan er skolen organiseret, er der udviklet bestemte arbejdsgange for aktiviteter på skolen fx omkring årsplaner, og er der en bestemt organisationsstruktur fx for lærersamarbejdet?
  • Hvad karakteriserer lærergruppen og dens indbyrdes relationer?
  • Hvad karakteriserer elevgruppen?
  • Hvilke værdier vægtes på skolen?
  • Hvilke elementer vægtes i den "gode undervisning"?

I undersøgelsen anvendes en række forskellige metoder til at indfange evt. registrerbare forskelle dels med hensyn til organisering, styring og aktiviteter på skoleniveau, dels med hensyn til, hvordan undervisningen rent faktisk forløber i klasserne.

Enkelteksemplarer udleveres gratis - så længe lager haves.

Type: Rapport
Udgiver: AKF, København
Vidensområde: Børn og unge