KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Tosprogede elevers undervisning i Danmark og Sverige

Indvandrerelevers faglige færdigheder halter efter de danske elevers, hvilket er med til at forringe deres muligheder med hensyn til videre uddannelse og deres muligheder på arbejdsmarkedet.
Udskriv Del på
Forfattere: Jill Mehlbye, Beatrice Schindler Rangvid, Britt Østergaard Larsen, Anders Fredriksson og Katrine Sjørslev Nielsen
Udgivet: November 2011

Tosprogede elevers undervisning i Danmark og Sverige

I denne rapport undersøges forskelle og ligheder i Danmarks og Sveriges tilgang til undervisning af elever med indvandrerbaggrund med henblik på at vurdere, hvilke indsatser der kan forbedre indvandrerelevers faglige resultater i Danmark.

Konklusionen er blandt andet, at der er mange ligheder og kun få forskelle. Der er dog forskelle med hensyn til undervisning i dansk/svensk som andetsprog og modersmålsundervisning, som begge har en mere fremtrædende rolle i Sverige.

Projektets resultater baserer sig dels på registerbaserede analyser, dels på kvalitative analyser i form af dokumentstudier og casestudier på seks skoler i henholdsvis Danmark og Sverige.

Type: Rapport
Udgiver: AKF, København
Vidensområder: Social, Børn og unge, Arbejdsmarked og uddannelse