KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Bog

Seksuelle overgreb mod børn og unge

En antologi om forebyggelse og behandling
Det er en kendsgerning, at nogle børn og unge i løbet af deres opvækst bliver udsat for seksuelle overgreb.
Udskriv Del på
Forfattere: Jill Mehlbye og Anette Hammershøi
Udgivet: Oktober 2006

Seksuelle overgreb mod børn og unge

I denne antologi beskriver og diskuterer forskere og praktikere, som i flere år har beskæftiget sig med problemstillingen, aspekter af den viden og de erfaringer, der gennem de seneste år er etableret om emnet i Danmark. 

De 15 artikler giver samlet set et billede af problemets omfang og karakter, forskellige former for overgreb, de psykiske følgevirkninger, forskellige behandlingsformer og forebyggende sociale tiltag.

Type: Bog
Udgiver: AKF, København
Vidensområder: Børn og unge, Social, Sundhed