KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Arbejdspapir

Kommunalpolitikeres rolle og råderum - 2009

Denne rapport fra 2009 analyserer de forhold, som har betydning i forhold til at forstå kommunalpolitikernes rolle og råderum. Det er et gennemgående tema i rapporten at se på, hvad strukturreformen i 2007 har betydet for kommunalpolitikernes forhold.
Udskriv Del på
Forfattere: Jens Olav Dahlgaard, Ulf Hjelmar, Asmus Leth Olsen og Lene Holm Pedersen
Udgivet: Oktober 2009

Kommunalpolitikeres rolle og råderum - 2009

For det første ses der på, hvordan kommunalbestyrelserne er sammensat, hvad kommunalpolitikerne bruger deres tid til, og hvad der får dem til at stoppe i lokalpolitik. For det andet ses der på arbejdsformerne i kommunalbestyrelsen og forholdet til forvaltningen. For det tredje fokuseres der på, hvad der giver kommunalpolitikerne indflydelse.

 

Type: Arbejdspapir, 2009(12)
Udgiver: AKF, København
Vidensområde: Økonomi og administration