KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Effekten af introduktionsprogrammets arbejdsmarkedsrettede indsats

Introduktionsprogrammet fra 1999 skulle få nytilkomne udlændinge hurtigere i beskæftigelse.
Udskriv Del på
Forfattere: Jens Clausen, Hans Hummelgaard, Leif Husted, Kræn Blume Jensen og Michael Rosholm
Udgivet: Februar 2006

Effekten af introduktionsprogrammets arbejdsmarkedsrettede indsats

Vores status over virkningerne af programmets beskæftigelsesrettede indsats frem til 2003 viser, at de enkelte dele af programmet har meget forskellig effekt. Ansættelse med løntilskud har klart den største positive effekt, men problemet er, at kun få udlændinge får tilbudt en sådan ansættelse. Dette og andre resultater giver anledning til en række anbefalinger om ændringer af integrationsindsatsen.

Type: Rapport
Udgiver: AKF, København
Vidensområde: Arbejdsmarked og uddannelse